Πως ψάχνουμε

Η αναζήτηση πλήρους κειμένου υποστηρίζει έναν αριθμό επιλογών, που εμφανίζονται παρακάτω. Μπορείτε να τις συνδυάζετε για να προσδιορίσετε την αναζήτηση σας με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Αναζήτηση για αυτές τις λέξεις Για βασική αναζήτηση μιας ή περισσοτέρων λέξεων οπουδήποτε σε κείμενα, απλά πληκτρολογήστε τις χωρισμένες με κενά. Όλες οι λέξεις μεγαλύτερες από δύο χαρακτήρες χρησιμοποιούνται.
+Αναζήτηση +για αυτές τις λέξεις Το προηγούμενο παράδειγμα θα μπορούσε να ταιριάζει τις πληροφορίες γιατί περιλαμβάνει τη λέξη "για". Για να τονίζετε την αναζήτηση συγκεκριμένης λέξης, χρησιμοποιείστε το σύμβολο "+".
+Μηχανή -αναζήτησης Χρησιμοποιείστε το "-" εάν υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις που δεν θέλετε να συμπεριληφθούν στην αναζήτησή σας.
"Μηχανή Αναζήτησης" Για να αναζητήσετε συγκεκριμένες φράσεις χρησιμοποιείστε διπλά εισαγωγικά μπροστά και πίσω της.
User:Γιώργος για να αναζητήσετε κείμενα ενός συγκεκριμένου χρήστη, προσθέστε πριν το όνομα του στην αναζήτηση "user:".
userid:6 Εάν ξέρερε το user id ενός συγκεκριμένου χρήστη, μπορείτε να τον αναζητήσετε με αυτό.
subject:assessment για να αναζητήσετε μια λέξη σε ένα θέμα ή τίτλο κειμένου πριν τη λέξη προσθέστε "subject:".

Για πιο ειδική αναζήτηση, κάντε κλικ στο κουμπί της αναζήτησης χωρίς να πληκτρολογήσετε οποιαδήποτε λέξη - Θα δείτε μια πλήρη φόρμα που κάνει πιο εύκολη την εξειδικευμένη αναζήτηση.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English